GEGEVENSBESCHERMING

Informatie over gegevensverwerking in verband met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de gegevensverwerking van Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de website worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de sitebezoeker (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze uitbreiding zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het af te korten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Door de extensie wordt het IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door de browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de exploitant van de website verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden (art. 6, lid 1, sub f, DSGVO). Het rechtmatige belang van de gegevensverwerking ligt in de optimalisering van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden voldoende beschermd door de pseudonimisering.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (lijstvermelding hier) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Het verzamelen door Google Analytics kan worden voorkomen door de sitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website te laten aanpassen. Tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan ook te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. De bijbehorende browserplugin kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De sitebezoeker kan het verzamelen door Google Analytics op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, waarmee wordt voorkomen dat bij een bezoek aan deze website in de toekomst gegevens worden verzameld.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Om uw vragen via het Internet formulier te beschermen, gebruiken wij de reCAPTCHA service van het bedrijf Google Inc. (Google). De query dient om te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt.

Uw IP-adres wordt echter vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van reCaptcha zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van de firma Google van toepassing. Meer informatie over de richtlijnen van Google inzake gegevensbescherming vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de